Espace Citoyen de l’Europe

0,00

Un projet collectif qui vous donne la parole et vous met sur un pied d’égalité avec les institutions européennes.

En 2018, le Président français Emmanuel Macron lance l’idée de consultations européennes. Objectif : donner la parole aux citoyens de l’ensemble de l’UE pour recueillir leur avis, leurs opinions et leurs questions sur le futur de l’Europe. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) agit sur le territoire franco-belge depuis 13 ans. Elle se saisit de cette opportunité pour proposer un type de consultation jamais vu encore : transfrontalier (entre France et Belgique) et bilingue (français et néerlandais). A l’image du territoire, dont le socle historique et culturel est commun et fort, ces consultations choisissent de mettre en lumière un bassin de vie partagé, avec des expériences communes et des cultures et pratiques variées. Le résultat : un point de vue innovant et unique sur la question des frontières et de l’Europe.

Organisation : Agence de l’Eurométropole – Lille, Courtrai, Tournai

NL / Een collectief project dat u het woord geeft en u op voet van gelijkheid plaatst met de Europese instellingen.

In 2018 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron het idee van Europees overleg. Het doel: de burgers in de hele EU het woord geven om hun meningen, standpunten en vragen over de toekomst van Europa te verzamelen.

De Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), is sinds 13 jaar actief op het Frans-Belgische grondgebied. Zij grijpt deze gelegenheid aan om een nooit eerder geziene vorm van raadpleging voor te stellen: grensoverschrijdend (tussen Frankrijk en België) en tweetalig (Frans en Nederlands). In het beeld van het grondgebied, waarvan de historische en culturele basis gemeenschappelijk en sterk is, wordt in dit overleg gekozen voor het benadrukken van een gemeenschappelijk leefgebied, met gemeenschappelijke ervaringen en gevarieerde culturen en praktijken. Het resultaat: een vernieuwende en unieke kijk op het vraagstuk van de grenzen en Europa.

Organisaties: Agentschap Eurometropool – Rijsel, Kortrijk, Doornik

Catégorie :

Description

Burgerhoek van Europa

Un projet collectif qui vous donne la parole et vous met sur un pied d’égalité avec les institutions européennes.

En 2018, le Président français Emmanuel Macron lance l’idée de consultations européennes. Objectif : donner la parole aux citoyens de l’ensemble de l’UE pour recueillir leur avis, leurs opinions et leurs questions sur le futur de l’Europe. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) agit sur le territoire franco-belge depuis 13 ans. Elle se saisit de cette opportunité pour proposer un type de consultation jamais vu encore : transfrontalier (entre France et Belgique) et bilingue (français et néerlandais). A l’image du territoire, dont le socle historique et culturel est commun et fort, ces consultations choisissent de mettre en lumière un bassin de vie partagé, avec des expériences communes et des cultures et pratiques variées. Le résultat : un point de vue innovant et unique sur la question des frontières et de l’Europe.


NL / Een collectief project dat u het woord geeft en u op voet van gelijkheid plaatst met de Europese instellingen.

In 2018 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron het idee van Europees overleg. Het doel: de burgers in de hele EU het woord geven om hun meningen, standpunten en vragen over de toekomst van Europa te verzamelen.

De Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), is sinds 13 jaar actief op het Frans-Belgische grondgebied. Zij grijpt deze gelegenheid aan om een nooit eerder geziene vorm van raadpleging voor te stellen: grensoverschrijdend (tussen Frankrijk en België) en tweetalig (Frans en Nederlands). In het beeld van het grondgebied, waarvan de historische en culturele basis gemeenschappelijk en sterk is, wordt in dit overleg gekozen voor het benadrukken van een gemeenschappelijk leefgebied, met gemeenschappelijke ervaringen en gevarieerde culturen en praktijken. Het resultaat: een vernieuwende en unieke kijk op het vraagstuk van de grenzen en Europa.

Organisaties: Agentschap Eurometropool – Rijsel, Kortrijk, Doornik

Organisation : Agence de l’Eurométropole – Lille, Courtrai, Tournai

Détails de l’événement

Date : 8 septembre 2022

Heure de début: 17:00

Heure de fin: 19:00

Lieu : Wap's Hub - Quai Saint-Brice, 35 - 7500 Tournai

Email : info@eurometropolis.eu